close

 


Új bejelentkezési lehetőségek hozzáadva:


Facebook, Twitter, Linkedin, Vkontakte, Discord, KRYZA Network

Használati feltételek

Az KRYZA minden adatvédelmi jog fenntartva, és felhatalmazással rendelkezik minden olyan fiók felfüggesztésére, amely sérti a megállapodás következő pontjait. A megállapodás elfogadásával Ön csak az KRYZA feltételeit és irányelveit követheti.

Megállapodás módosítása:
Az KRYZAnak joga van bármit megváltoztatni vagy módosítani a megállapodásban vagy a szabályzatokban, annak kizárólagos és abszolút szándékában, és senki által nem kifogásolható módon. És ezek a módosítások attól a pillanattól kezdve érvényesek, amikor felkerültek az oldalra. A Webhely vagy a Szolgáltatások használata az ilyen változtatások vagy módosítások végrehajtását követően a jelen Szerződés legutóbbi felülvizsgálatának elismerését jelenti. Ha nem járul hozzá ahhoz, hogy a jelen Szerződés a legutóbbi frissítéssel korlátozza, ne használja (vagy ne használja tovább) ezt a webhelyet vagy a szolgáltatásokat. Ezenkívül az KRYZA e-mailben tájékoztathatja Önt a szolgáltatási szerződés változásairól és módosításairól. Az KRYZA nem vállal felelősséget, ha Ön nem kap értesítést a helytelen e-mail cím miatt. Ezért javasoljuk, hogy folyamatosan frissítse vásárlói fiókja adatait. Az KRYZAnak joga van felmondani az Ön szolgáltatásait a szerződés bármely pontjának megsértése vagy megsértése esetén.

Az KRYZA fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa, frissítse vagy megszüntesse a webhely vagy a szolgáltatások bármely aspektusát, beleértve a korlátozások nélkül az árakat és díjakat is.

Jogosultság: A szolgáltatás csak azon felhasználók számára érhető el, akiknek alkotmányos joguk van a szerződés aláírására. E szolgáltatások igénybevételéhez jogosultnak kell lennie arra, és a jogosultsági feltételek a következők:

 1. Legalább 18 éves vagy
 2. Mindenesetre úgy érzékelik, hogy az anyagi jog alapján jogosan korlátozó megállapodások kialakítására van lehetőség
 3. Ön nem olyan magánszemély, akit eltiltottak az Egyesült Államok törvényei vagy más megfelelő hatáskörök alapján a Szolgáltatások megvásárlásától vagy igénybevételétől.

Tegyük fel, hogy Ön egy vállalat nevében köti meg ezt a megállapodást. Ebben az esetben Önnek jogi helyzettel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az ilyen vállalati elemet a jelen kodifikált Szerződésben foglalt feltételekhez köthesse, és ebben az esetben az „Ön, az Ön, felhasználó, ügyfél, ügyfél” kifejezés az adott társasági egységre vonatkozik. . Tegyük fel, hogy az e-megállapodás elfogadása után az KRYZA úgy találja, hogy Ön nem rendelkezik jogi felhatalmazással egy ilyen vállalati entitás létrehozására. Ebben az esetben Ön felel a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségekért, beleértve a kifizetéseket, de nem korlátozódik a részletfizetési kötelezettségekre. 
Az KRYZA nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az KRYZA által az KRYZA által ésszerűen eredetinek vélt utasítástól, dokumentumtól, kommunikációtól vagy parancstól való függés következtében keletkezik, és amely a vállalati jogalany meghatalmazott képviselőjétől származik. Tételezzük fel, hogy az ilyen útmutatások, értesítések, archívumok vagy levelezés érvényességét illetően ésszerű bizonytalanság áll fenn, az KRYZA minden felhatalmazást követel, hogy további ellenőrzést kérjen Öntől. Ön továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Megállapodás adatai korlátozzák az Ön vagy bárki, mint képviselője vagy bármely személy, aki az Ön adatait vagy a Szolgáltatásokat használja a cserékre, függetlenül attól, hogy Ön jóváhagyta-e.

Adatvédelmi szabályzat:

Az KRYZA a tárhelyszolgáltatások széles skáláját kínálja (PRO SYSTEM) az Ön számára, amely magában foglalhatja a személyes identitás, az Önre és az ügyfelére vonatkozó információk benyújtását, gyűjtését és felhasználását, valamint az üzleti adatok jellegét. A szolgáltatás igénybevétele során. Az KRYZA az Ön adatait kiválasztja/kategorizálja, hogy kizárja az irreleváns felhasználói tartalmat. Az DPA (Adatfeldolgozási Megállapodás) és az DPA-hoz csatolt Általános Szerződési Feltételek tekintetében Ön minősül Adatkezelőnek. A Jelen szolgáltatások adminisztrálására vonatkozó adminisztrációs feltételeknek a Jelen Szolgáltatások beszerzésének időpontjában tett tudomásul vételét szintén úgy kell tekinteni, mint az adatvédelmi nyilatkozat és kiegészítései megerősítését és közzétételét.

Felhasználói tartalom:

 • A jelen Webhely vagy a Szolgáltatások funkcióinak egy része, beleértve az KRYZAval támogatott szolgáltatásokat is: Lehetővé teheti a felhasználók számára, hogy vitabejegyzések 
  segítségével lássanak, tegyenek közzé, terjesszenek, kínáljanak, tároljanak vagy kezeljenek gondolatokat, érzéseket, javaslatokat vagy útmutatást, kihívással, tételellenőrzéssel vagy javaslatokkal kapcsolatban benyújtott tartalom, vagy web-alapú médiaeseménnyel vagy mozgalommal összevonandó fényképek ("Felhasználói beadványok"), vagy tudományos, esztétikai, dallami vagy egyéb tartalom, beleértve, de nem korlátozódik a fényképekre és felvételek (a Felhasználói beadványokkal együtt, „Ügyféltartalom”).
 • Az Ön Fiókján keresztül beküldött minden fontosság felhasználói tartalomnak minősül. A Felhasználói tartalom ezen a webhelyen vagy a Szolgáltatásokon keresztül történő közzétételével vagy terjesztésével Ön beszél az KRYZAval, és garantálja, hogy minden alapvető joga megvan a Felhasználói tartalom terjesztésére ezen a webhelyen vagy a szolgáltatások használatával, akár azért, mert Ön a Felhasználó szerzője. Tartalom, és fenntartja a kiváltságot az azzal egyenértékű terjesztésére, vagy azért, mert rendelkezik a megfelelő terjesztési jogokkal, licencekkel, hozzájárulásokkal, valamint a felhasználási hozzájárulásokkal, nyomtatott példányként rögzítve a Felhasználói Tartalom szerzői jogától vagy más tulajdonosától.
 • A Felhasználói tartalom nem él vissza kívülálló kiváltságaival. Kizárólag Ön felel a Fiókján keresztül beküldött felhasználói tartalmaiért vagy felhasználói tartalmaiért, valamint azok terjesztésének eredményeiért és előfeltételeiért.

 

AZ INFORMÁCIÓK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

Attól függően, hogy milyen információkat gyűjtünk Öntől, és hogyan gyűjtjük azokat, az Ön adatainak a GDPR szerinti feldolgozásakor különböző indokokra támaszkodunk, beleértve a következőket:

 • Szerződéses kapcsolatunk adminisztrálása érdekében, beleértve az Ön által kért Szolgáltatások, kifizetések, megújítások és folyamatok beállítását;
 • Mert jogos érdekünk, hogy sikeres és hatékony üzletet vezessünk, és biztosítsuk Önnek a Szolgáltatásokat és egyéb hasznos tartalmakat;
 • Bármilyen jogi kötelezettség teljesítése érdekében előfordulhat, hogy ezeket az információkat be kell gyűjtenünk Öntől; és/vagy
 • Mert Ön hozzájárult ahhoz, hogy ezt megtegyük.

 .

 

Felhasználói beküldés:

 • Ön elismeri és egyetért azzal, hogy felhasználói beküldései teljes mértékben szándékosak, nem építenek ki minősített kapcsolatot, és nem kötelezik az KRYZA-t arra, hogy az Ön Felhasználói Beküldéseit magánjellegűnek vagy rejtélyesnek tekintse, amit az KRYZA sem kifejezett, sem javasolt nem ér el a Felhasználó létrehozására vagy felhasználására. Beadványok. Ön vagy bármely más személy nem fizet fizetést a Felhasználói beadványainak szándékos vagy nem szándékos felhasználásáért, és ha az KRYZA esetleg levágja az egyenértékű vagy összehasonlítható anyagot, ennek jelentőségéről különböző forrásokból tudhat, és lényegében szeretné. hogy ezt (vagy összehasonlító) tartalmat teljesen egyedül építse fel, vagy esetleg más lépést tett/tesz.
 • Az KRYZA elit jogokat követel (beleértve az összes védett innovációt és egyéb korlátozó jogokat) az ezen a Webhelyen bemutatott bármely Felhasználói Beküldésre, és jogosult lesz az ezen az oldalon bemutatott Felhasználói Beküldések korlátlan felhasználására és szétszórására bármilyen okból, üzleti vagy egyéb okból, megerősítés vagy fizetés nélkül Önnek vagy bármely más személynek.

Felhasználói tartalom a felhasználói beküldéstől eltérő:

 • Elismerjük és egyetértünk abban, hogy az Ön Felhasználói Beküldései teljesen szándékosak, nem építenek ki minősített kapcsolatot, és nem kötelezik az KRYZA-t arra, hogy az Ön Felhasználói Beküldéseit magánjellegűnek vagy rejtélyesnek tekintse, és az KRYZA nem vállal sem kifejezett, sem kikövetkeztethető kötelezettséget az Ön Felhasználói Beküldései létrehozására vagy felhasználására. Semmilyen díjazás nem jár Önnek vagy más személynek a Felhasználói beadványainak szándékos vagy váratlan felhasználásáért, és ha az KRYZA egyenértékű vagy összehasonlító anyaggal foglalkozik, előfordulhat, hogy különböző forrásokból tud ilyen anyagról, és alapvetően szeretné építse fel ezt (vagy összehasonlítható) tartalmat teljesen egyedül, vagy esetleg más lépést tett vagy fog tenni.
 • Az KRYZA különleges jogokkal rendelkezik (beleértve az összes szellemi tulajdont és egyéb korlátozó jogokat) az ezen a Webhelyen bemutatott Felhasználói Beküldésekre, és jogosult lesz az ezen a Webhelyen bemutatott Felhasználói Beküldések féktelen felhasználására és szétszórására bármilyen okból, üzleti vagy más okból, megerősítés vagy fizetés nélkül Önnek vagy bármely más személynek.

Felhasználói tartalom 

 • A Felhasználói tartalomnak a Webhelyen való közzétételével/közzétételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az KRYZA az Ön Felhasználói Tartalmára vonatkozó szellemi tulajdont és egyéb kizárólagos jogokat felhasználja, hogy lehetővé tegye a Felhasználói tartalom beépítését és felhasználását a jelen Webhely és a jelen Szerződés által elképzelt módon. Így Ön az KRYZAnak a világ minden tájáról szóló, nem kiválasztott, szuverenitásmentes, allicencbe adható (különböző szinteken keresztül) és adaptálható engedélyt ad a Felhasználójának felhasználására, sokszorosítására, terjesztésére, mellékműveinek tervezésére, különböző művekkel való egyesítésére, bemutatására és kijátszására. A jelen Webhellyel, a Szolgáltatásokkal és az KRYZA (és az KRYZA leányvállalatai) szervezetekkel kapcsolatos tartalom, ideértve a jelen Oldal egészének vagy egy részének bármilyen médiatervben és médiacsatornán keresztül történő továbbterjesztésére és újraterjesztésére vonatkozó korlátozások nélkül, bármilyen jellegű és részletfizetési vagy egyéb gondolati korlátozás nélkül, vagy felhatalmazás vagy figyelmeztetés nélkül Ön vagy bármely kívülálló számára. Ezért Ön ezen túlmenően a Webhely minden Felhasználójának nem szelektív engedélyt ad arra, hogy hozzáférjen az Ön Felhasználói Tartalmához (kivéve az Ön által "privát" vagy "titkos szó biztosított" felhasználói tartalmat) ezen a Webhelyen keresztül, és felhasználja, újra létrehozza, megfelelő, készítse elő a mellékműveit, egyesítse különböző munkákkal, mutassa meg és játssza le felhasználói tartalmát, ahogyan ezt a Webhely hasznossága és a jelen Megállapodás lehetővé teszi. Az Ön által a Felhasználói Tartalomra engedélyezett fenti licencek egy pénzben ésszerű időn belül lejárnak, miután Ön eltávolítja vagy törölte Felhasználói Tartalmát erről a Webhelyről. Ön mindazonáltal megérti és egyetért azzal, hogy az KRYZA megtarthatja (még nem terjesztheti, nem mutatja meg vagy végezheti el) az Ön Felhasználói Tartalmának dolgozói másolatait, amelyeket eltávolítottak vagy töröltek. A fenti licencek, amelyeket Ön a Felhasználói tartalomra adott, elévülhetetlenek és megváltoztathatatlanok. Az ily módon foglaltak ellenére az KRYZA nem használ fel semmilyen felhasználói tartalmat, amelyet Ön „privát” vagy „biztosított titkos kulcs”-hoz rendelt, a webhely vagy az KRYZA (vagy az KRYZA leányvállalatai) üzlete(i) előmozdítására. Esetenként az KRYZA által támogatott webhely vagy egyéb anyag birtokában lesz, és a felhasználói tartalom birtoklásának vagy jogosult jogainak teljes egészében Ön marad.

 

Tartalom figyelése; Fiók megszüntetésére vonatkozó irányelvek:

Az KRYZA általában nem szűri előre a felhasználói tartalmat (függetlenül attól, hogy az KRYZA által üzemeltetett felhasználó jeleníti-e meg a webhelyen). Ennek ellenére az KRYZA fenntartja a jogot a tartalom megtekintésére, és annak eldöntésére, hogy a Felhasználói tartalom megfelelő-e, továbbá betartja a jelen Szerződést. Az KRYZA bármit eltávolíthat a Felhasználói tartalomból (függetlenül attól, hogy az KRYZA által támogatott webhelyen vagy ezen a Webhelyen látható), valamint megszüntetheti a Felhasználó belépését erre a webhelyre vagy a webhelyen található szolgáltatásokra, az ezt sértő anyagok közzététele vagy közzététele céljából. Megállapodás, vagy a jelen Szerződés figyelmen kívül hagyása (az KRYZA kizárólagos és teljes körültekintése szerint), bármikor és előzetes értesítés nélkül. Az KRYZA hasonlóképpen véget vethet egy felhasználónak s belépése erre a Webhelyre vagy az ezen az oldalon található szolgáltatásokra, ha az KRYZAnak megvan a motivációja a Felhasználó elfogadására, visszatérő elkövetés. Előfordulhat, hogy az KRYZA megszünteti az Ön belépését erre a Webhelyre vagy az ezen a Webhelyen található szolgáltatásokra, az KRYZA kizárólagos és legnagyobb körültekintéssel megszüntetheti és megsemmisíthet minden olyan információt és feljegyzést, amelyet Ön a dolgozóiról eltöltött.

 

Spam szabályzat:
Nem tűrjük a spam továbbítását. A webes munkatársaink felé irányuló és onnan érkező összes forgalmat átvizsgáljuk a kéretlen levelek küldésére utaló jelek miatt, és fenntartjuk a spammel kapcsolatos visszaélések elleni küzdelem központját, hogy felvegyük a kéretlen levelekkel kapcsolatos visszaélések díjait. Kivizsgálják azokat az ügyfeleket, akikről azt gyanítják, hogy dolgainkat és szolgáltatásainkat spam küldésére használják. Ha arra a következtetésre jutunk, hogy spam-probléma van, mi megtesszük a kiváló lépést a helyzet eldöntésére. 

A spamet úgy írjuk le, mint kéretlen kereskedelmi e-mailek (UCE), kéretlen tömeges e-mailek (UBE) vagy kéretlen faxok (fax) küldését, amelyek e-mailek vagy másodpéldányok, amelyeket promócióként vagy valami másként küldenek ki a címzetteknek anélkül, hogy előzetesen beleegyezést kérnének az elküldéshez. ezeket a kereskedéseket. Ez egybeolvadhat, de nem korlátozódik a következőkre: 

 • E-mail üzenetek
 • Hírcsoportos hozzászólások
 • Windows rendszerüzenetek
 • Spring up üzenetek (más néven "adware" vagy "spyware" üzenetek)
 • Írások (AOL, MSN, Yahoo vagy más második küldő programok használatával)
 • Online látogatás szoba csatlakozók
 • Vendégkönyv vagy Weboldal Fórum bejegyzései
 • Ismétlődő felhívások
 • Szöveges/SMS üzenetek

Munkatársainkat és szolgáltatásainkat a már bemutatott okok miatt nem adjuk igénybe. Ahhoz, hogy dolgainkat és szolgáltatásainkat használhassa, nem csupán be kell tartania a 2003-as Can-Spam-törvényt és a Telefonos Fogyasztóvédelmi Törvényt egységes szerkezetbe foglaló vonatkozó törvényeket és szabályokat, és nem szabad alávetni magát ennek a spammentes technikának. Előfordulhat, hogy az üzleti reklámozás, esetleg tömeges üzenetek vagy faxok egyszerűen elszállítják azokat a címzetteket, akik „felvettek” értesítést. Az e-mail vagy fax láblécében össze kell foglalniuk a valódi visszaküldési címet és a válaszcímet, a feladó fizikai területét, valamint a kilépési módszert. Kérésre e-mail címhez vagy faxszámhoz a kiválasztással kapcsolatos meggyőző visszaigazolásra lehet szükség. 

Abban az esetben, ha a hivatkozott rekordot, dolgokat vagy szolgáltatásokat spammel kapcsolatban választjuk ki, átirányíthatunk, felfüggeszthetünk vagy eldobhatunk bármilyen dokumentumot, bátorító webhelyet, helyfoglalást, e-mail fiókokat vagy egyéb lényeges dolgokat, vagy szolgáltatások. Ebben az esetben politikai versenyünk során arra számíthatunk, hogy e-mailben válaszoljon nekünk, és közölje, hogy abbahagyja a spam küldését és a spam küldését az Ön jóléte érdekében, és vissza nem térítendő újraaktiválási díjat kell fizetnie a webhelyet, az e-mail fiókokat, ahogy a szolgáltatások újraaktiválódnak. 

Arra ösztönözzük az összes ügyfelet és a termékeinkből és szolgáltatásainkból származó e-mailek címzettjeit, hogy jelentsék a feltételezett spameket. A visszaélés gyanúját e-mailben vagy a weben található Spam Abuse Panaszközponton keresztül jelezheti. Web: visszaélés bejelentése.

Felszámolható szabályzat:
Ön elfogadja, hogy az KRYZA azonnal felfüggeszthet minden olyan fiókot, amelyet kizárólagos és teljes gondossággal kommunikál, vagy amely általában bármilyen spamhez vagy egyéb spontán tömeges e-mailhez kapcsolódik. Hasonlóképpen, abban az esetben, ha a valódi károkat nem lehet ésszerűen meghatározni, ezen a ponton Ön beleegyezik abba, hogy 1,00 USD összegű eladott kárt fizet nekünk minden egyes spam vagy spontán tömeges e-mail után, amelyet az Ön Fiókjából kommunikálnak, vagy bármilyen esetben kapcsolódnak hozzá. .

 Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletekAz egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefonszám: 06-72-507-154
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: +36-1-488-21-31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hunemes.brigitta@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://panaszrendezes.hu/

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hut-tiv@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: KRYZA